Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc trong 5 ngày đầu niên vụ 2021/22 ước tính đạt 128,000 tấn, trong đó bao gồm 65,000 tấn lúa mì và 59,000 tấn ngô.

Trong niên vụ 2020/21, Ukraine đã xuất khẩu tổng cộng 44.6 triệu tấn ngũ cốc, trong đó bao gồm 23 triệu tấn ngô, 16.6 triệu tấn lúa mỳ và 4.2 triệu tấn lúa mạch.

CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ SAIGON MÊKONG là một trong những Công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam. Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm: Môi giới giao dịch hàng hóa, Thị trường quyền chọn, Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa, Tự doanh Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất.

Thành viên kinh doanh chính thức