Các dòng sản phẩm giao dịch tại Sàn giao dịch hàng hóa Sài Gòn - Mêkong đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.

Nông sản

Nguyên liệu công nghiệp

Kim loại

Năng lượng

CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ SAIGON MÊKONG là một trong những Công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam. Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm: Môi giới giao dịch hàng hóa, Thị trường quyền chọn, Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa, Tự doanh Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất.

Thành viên kinh doanh chính thức