Công ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Sài Gòn Mêkong (SGM) là một trong những Công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Coi trọng lợi ích Khách hàng – Uy tín – Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả – Phân tích tốt

Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm:

  1. Môi giới giao dịch hàng hóa
  2. Thị trường quyền chọn
  3. Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa
  4. Tự doanh
  5. Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chấtNiềm tự hào của Chúng tôi là sứ mệnh, tầm nhìn và Giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã tôn tạo, giữ gìn và phát triển.

TẦM NHÌN

CTCP Giao Dịch Hàng Hóa Sài Gòn Mêkong là một trong những công ty giao dịch và tư vấn giao dịch hàng hóa hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

Tập thể CTCP Giao Dịch Hàng Hóa Sài Gòn Mêkong không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm tạo ra giá trị cao nhất cho Quý Khách hàng, cổ đông và người lao động, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của Thị trường giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Giúp nhà đầu tư có 1 kênh đầu tư tốt mang lại lợi nhuận cao. Giúp Doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro khi mua bán hàng hóa. Giúp nông dân cả nước bảo hiểm giá hàng hóa để tập trung phát triển mạnh sản xuất hàng hóa cạnh tranh được với nhiều thị trường hàng hóa trên thế giới.

CÔNG TY CP GIAO DỊCH HÀNG HOÁ SAIGON MÊKONG là một trong những Công ty giao dịch hàng hóa hàng đầu tại thị trường tài chính Việt Nam. Công ty hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh hàng hóa bao gồm: Môi giới giao dịch hàng hóa, Thị trường quyền chọn, Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư hàng hóa, Tự doanh Bảo hiểm rủi ro hàng hóa, giao nhận hàng hóa vật chất.

Thành viên kinh doanh chính thức